Blogs/ Nieuws
Platform Shotokan Nederland

Binnensport weer mogelijk onder voorwaarden vanaf 19 mei

Op 17 mei j.l. heeft het kabinet onder voorwaarden besloten om de binnensport weer mogelijk te maken.

Kort samengevat:

Binnensport:

   • Vanaf woensdag 19 mei 2021 mogen binnensportlocaties weer open;
   • Maximaal 30 personen tegelijk per ruimte. Dit is exclusief personeel;
   • Kleedkamers en douches blijven dicht;
   • Vantevoren reserveren is verplicht;
   • Grotere groepslessen ( meer dan 2 personen en exclusief docent) voor 18 jaar en ouder zijn nog niet toegestaan;
   • Publiek is niet toegestaan;

 

Buitensport:

   • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
   • Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 30 personen. Momenteel mag dit met maximaal 4 personen.
   • Kleedkamers en douches  zijn gesloten. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.
   • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

 

Wedstrijden:

Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. 

 

De rijksoverheid heeft de volgende kaart aangepast:

-- Stap 2 - per 19 mei 2021 -- 

KBN Danexamens 15 en 16 mei 2021 uitgesteld

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

Het bestuur van de Karate-do Bond Nederland heeft besloten om de KBN danexamens van mei 2021 uit te stellen tot nader order.

 
De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat er met de huidige verlengde lockdown nog teveel beperkingen zijn voor het organiseren van een veilig, verantwoord en volledig KBN danexamen voor alle KBN platformen. Daarnaast willen we alle examenkandidaten de kans geven om op een verantwoorde manier te kunnen trainen voor alle onderdelen van het KBN danexamen.

 
De intentie is om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te prikken voor de KBN danexamens. Dit houdt in dat de KBN na de lockdown een nieuwe datum gaat plannen. Het is niet de bedoeling om te wachten tot de danexamens in december. Deze nieuwe datum moet examenkandidaten ongeveer twee tot drie maanden ruimte geven om te trainen voor het danexamen met een partner. De KBN adviseert examenkandidaten om de examen onderdelen zonder partner ook tijdens de huidige lockdown te (blijven) trainen.

De examenkandidaten worden vandaag geïnformeerd over deze beslissing. Vervolgens wordt ook onze website aangepast.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben over de KBN danexamens verneem ik uiteraard graag van u.   

Kind Regards/Met vriendelijke groet,

Dutch Karate Federation/Karate-Do Bond Nederland

Lonneke Meijer

Bondsbureau KBN

 

 

Zie ook: KBN Danexamens geannuleerd

Bron foto: Karate-Do Bond Nederland

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

Op 23 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown en de avondklok voort te zetten in de komende periode van 3 maart tot tenminste 15 maart 2021.

Tijdens deze periode is een lichte verruiming voor de buitensport mogelijk gemaakt:

Kort samengevat:

 • Buitensport:

- Buiten op de sportaccommodaties voor iedereen t/m 26 jaar met meer dan 2 personen;

- Buiten vanaf 27 jaar met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand;

 • Binnensport: sportaccommodaties blijven dicht;
 • Wedstrijden zijn verboden, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

De rijksoverheid heeft de volgende kaarten aangepast:

-- Voorzichtige verruiming lockdown per 3 maart 2021 -- 

-- Beeldsamenvatting coronaregels per 3 maart 2021 --

Verlenging lockdown tot 2 maart 2021

Op 2 februari j.l. heeft het kabinet besloten de lockdown voort te zetten tot en met tenminste 2 maart 2021. Het kabinet heeft tevens ook een routekaart vrijgegeven hoe het denkt uit de lockdown situatie te komen.

Volgens deze routekaart kunnen wij als platform onze activiteiten pas weer inplannen en voortzetten als het Corona risiconiveau weer terug is op het niveau "waakzaam".

We hopen heel snel weer te mogen starten. Houd de berichtgeving op deze website in de gaten. We houden jullie op de hoogte.

 -- Routekaart coronamaatregelen 2 feb 2021 --

KBN Danexamens december 2020 geannuleerd

Bericht van de Karate-Do Bond Nederland

We zijn als KBN genoodzaakt door de huidige overheidsmaatregelen en op aangeven van meerdere stijlplatformen de Danexamens uit te stellen tot mei 2021. Er kan in de huidige situatie niet optimaal worden getraind op de examenonderdelen waar contact noodzakelijk is. Bovendien kan het examen niet volgens het programma voldoende afgewerkt worden met de huidige regels. We hopen hiermee recht te doen aan iedereen die straks een volwaardig Danexamen wil gaan afleggen. Uiteraard blijven de reeds ontvangen inschrijvingen staan tot het eerstvolgende KBN danexamen in mei 2021. Een definitieve datum voor dit danexamen wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Zie ook: KBN Danexamens geannuleerd

Bron foto: Karate-Do Bond Nederland

Aanpassing/ annulering data regionale dangraad-examentraining

Vanwege de nieuwe coronaregels die m.i.v. 14 oktober 2020 vanaf 22:00 uur van kracht zijn, hebben de meeste Dojo’s de komende ingeplande dangraadexamentrainingen aangepast dan wel geheel geannuleerd.

Na één maand zal worden bezien of de dangraadexamentrainingen eventueel deels of weer volledig kunnen worden hervat op basis van de dan geldende coronaregels.

De evenementenkalender wordt zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Op het moment van samenstelling van dit bericht, hebben wij nog niet van alle Dojo’s informatie doorgekregen m.b.t. het reilen en zeilen van het toepassen van de nieuwe coronaregels binnen hun Dojo’s.

Als je toch voornemens bent om bij een van de Dojo’s te willen gaan trainen voor jouw volgende dangraad, meld je dan vooraf aan bij de betreffende Dojo en neem altijd contact op met de betreffende Dojo alvorens je daarnaartoe afreist om teleurstelling te voorkomen!

Lees meer ...
Geannuleerd - Landelijke dangraadexamentraining 07 november 2020

Naar aanleiding van de verontrustende berichten en besmettingen die zich als een olievlek uitsmeren, bericht ik u mede ook om in navolging op het besluit van het Wadoplatform, ook onze landelijke training van 7 november a.s. te annuleren.

We wachten tot het weer verantwoord is om mensen uit alle windstreken bijeen te brengen.

Lees meer ...
Bekendmaking data regionale dangraadexamentraining

In overleg met de leraren vanuit het Platform Shotokan Nederland is afgesproken dat zij hun Dojo ter beschikking stellen voor de regionale dangraadexamentrainingen en de voorbereidingen hierop.

Deze training staat open voor alle bij de KBN aangesloten Shotokan scholen en is toegankelijk vanaf bruine band.

Thema:      Dangraadexameneisen en -criteria

Vergeet uw tanto en stok niet mee te nemen.

Voorzorgsmaatregelen/sporten in coronatijd:
-  Alle dojo's hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen conform de RIVM richtlijnen.
-  Neemt u zelf ook de verantwoordelijkheid svp.

De beschikbaarheid van de Dojo's voor de regionale dangraadexamentrainingen staan ingepland in de evenementenkalender van ons platform. Voor nadere informatie adviseer ik u ook deze evenementenkalender te raadplegen.

Voorlopig staan de regionale dangraadexamentrainingen ingepland tot aan de komende KBN dangraadexamens van zondag 13 december 2020.

Lees meer ...